Unijne Projekty RE_OPEN UK

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. 
Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia  6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostały  przeznaczone dla  polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR. 
Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzającego i jest odpowiedzialna za ogłaszanie naborów, ocenę foralno merytoryczną- wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i realizację projektów przez Ostatecznych odbiorców.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DLA TYPU PROJEKTU
Pomoc skierowana zostanie do podmiotów, które ucierpiały w wyniku brexit. Warunkiem
udzielenia wsparcia będzie udowodnienie zdiagnozowanych negatywnych skutków, które
przedsiębiorstwo poniosło wyłącznie i bezpośrednio w związku z nowymi wymogami wynikającymi
z brexit.
Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie w formie pomocy de minimis i dotyczyć będzie
udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę, które są
bezpośrednio i wyłącznie związane z brexit i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane negatywne
skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.
Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie koszty, które przedsiębiorcy ponieśli od 1 stycznia 2020
r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie
Z uwagi na zakaz udzielania ze środków unijnych pomocy wywozowej, dofinansowaniu nie będą
podlegać koszty, które dotyczyły tworzenia i prowadzenia sieci dystrybucji oraz te, które były
bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów.

 

image_pdfimage_print